Fleetlogis Oy on lämpötilasäädeltyjen kuljetusten tietojärjestelmäpioneeri. Jo kymmenen vuoden ajan olemme toimittaneet logistiikan tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmiä elintarviketeollisuuteen, kuljetusliikkeille ja –operaattoreille. Tunnustuksena innovatiivisuudesta logistiikan tietojärjestelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa, Fleetlogisille myönnettiin patentti v. 2007 ”Kuljetusten logistiikan valvontajärjestelmä”. Fleetlogis on mukana osaltaan kehittämässä suomalaista ruokaturvallisuutta osana FSMF ry:ssä. Fleetlogis-järjestelmät integroituvat saumattomasti FSMF-yritysten tietojärjestelmiin ja niinpä Fleetlogis on lanseerannut palvelun ”Food Safety Data Portal”, yleiskäyttöisen tietovaraston, johon elintarvikkeiden toimitus-, tutkimus- ja tuotantoketjun osapuolet voivat tuottaa tietoa jaettavaksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita elintarvikkeista, mm. niiden ominaisuuksista, tuotannosta, jakelusta ja elinkaaresta. Hyvänä esimerkkinä on yhteistyö ID-Import Oy:n kanssa teurastamojen tietojärjestelmien nykyaikaistaminen.