Yhdistyksen vuosikokous 14.5. Tampereella

Tervetuloa Food Safety Management Finlandin vuosikokoukseen 14.5.2014 Tampereelle.Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös asiakirjoineen ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään ja päätetään hallituksen valmistelemat yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat
8. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa myös muita asioita vuosikokouksen esityslistaan Jukka Lähteenkorvalle, jukka.lahteenkorva(at)foodwest.fi.

Ilmoittautumiset 5.5.2014 mennessä Jukka Lähteenkorvalle, jukka.lahteenkorva(at)foodwest.fi