Yhdistyksen vuosikokous 11.4.2013

Tervetuloa Food Safety Management Finland ry:n vuosikokoukseen 11.4.2013 Tampereelle,Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkarannan kokoustilaan, Verkatehtaankatu 2.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös asiakirjoineen ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään ja päätetään hallituksen valmistelemat yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat
8. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa myös muita asioita vuosikokouksen esityslistaan Jukka Lähteenkorvalle, jukka.lahteenkorva(at)foodwest.fi.

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen: tuire.hautala(at)foodwest.fi