Syyskokous siirtyy

Yhdistyksen syyskokous siirtyy useiden esteiden vuoksi. Uusi kokous on Tampereella tiistaina 4.12.2012.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen jäsenten määrä
7. valitaan hallituksen jäsenet
8. valitaan KHT- tai HTM-tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
9. käsitellään ja päätetään hallituksen valmistelemat kansainvälistämiseen, kaupallistamiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät hankinnat ja toimenpiteet
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat